SGM staat voor Stichting Geinoord Maatschappelijk

De SGM heeft tot doel om op het sportpark “Parkhout” te Nieuwegein sociaal maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor de inclusieve samenleving specifiek gericht op inwoners van Nieuwegein en omgeving. Om het sportpark “Parkhout” en het clubgebouw van s.v. Geinoord Nieuwegein ( of haar juridische opvolger) toegankelijk te maken voor meer dan alleen georganiseerde sport, wil de Stichting Geinoord Maatschappelijk samen met partners uit Nieuwegein meerdere sociaal maatschappelijke projecten opstarten.

  • Zo is er iedere dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur Geinoord Met En Voor Elkaar.
    Dit is een gezellig samenzijn voor 75-plussers uit Nieuwegein.
  • Op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur is er Tijd voor Krijt. Biljarten, kaarten en spellen doen voor 55-plus inwoners uit Nieuwegein.
  • In samenwerking met Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein zijn er incidenteel sport en speldagen voor kinderen uit mantelzorggezinnen.