Stichting Geinoord Maatschappelijk opgericht

Op 25 nov. 2021 is bij notariskantoor Sutter en Kars te Nieuwegein de akte Stichting Geinoord Maatschappelijk, ondertekend. Het bestuur, Rien Nijsse, Jos Kolk en Gerard van Vliet is in de oprichtingsvergadering op maandag 29 november bijeen geweest

.