ANBI Stichting

In de notariële akte, welke is gepasseerd op 25 november 2021 bij notariskantoor Sutter en Kars te Nieuwegein, zijn alle voorwaarden opgenomen om te voldoen aan de status van een ANBI stichting “Algemeen Nut Beoogde Instellingen” De belastingdienst heeft op 21 februari 2022 goedkeuring verleend aan de Stichting Geinoord Maatschappelijk om haar werkzaamheden onder de ANBI status uit te voeren.