BAVO Stichting

De BAVO Stichting heeft als doelstelling het subsidiëren van innovatieve en niet regulier gesubsidieerde projecten blijft de kerntaak, naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de ouderengeneeskunde en het ouderenwelzijn.