Beleidsplan Stichting Geinoord Maatschappelijk 2021 – 2025

De Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM) ontwikkeld, beheert, draagt zorg voor uitvoering, voert administratie van de sociaal maatschappelijke activiteiten vanuit sportpark Parkhout te Nieuwegein. SGM stelt financiële middelen beschikbaar voor maatschappelijke doelstellingen. SGM wordt financieel ondersteund door de Gemeente Nieuwegein, commerciële organisaties, donaties, giften en fondsen.

Kerntaken van het beleidsplan:

* Het versterken van de betrokkenheid van s.v. Geinoord Nieuwegein
(of een van haar juridische opvolgers) met de stad Nieuwegein door het uitvoeren van sociaal maatschappelijke activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van het sportpark.
* Het samenwerken met Gemeente Nieuwegein en maatschappelijke partners door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en faciliteiten om maatschappelijke projecten te ontwikkelen en uit te voeren.
* Het stimuleren van sociale contacten onder jongeren. Het betrekken en activeren van ouderen ten behoeven van een sociale en vitale oude dag.
* Het werken met onbezoldigde vrijwilligers.
* Het werven van subsidies en donaties bij sponsors, fondsen (lokale) overheid en particulieren.
* Hiertoe heeft de stichting een ANBI status aangevraagd.
* Het communiceren van haar activiteiten via lokale media, website en door mond op mond reclame.
* Het evalueren en waar nodig bijstellen van haar activiteiten.