Fondsen

De Stichting Geinoord Maatschappelijk is voor de uitoefening van haar projecten afhankelijk van fondsen, donateurs in giften. Zij maken het ons mogelijk om de projecten uit te voeren zonder kosten door te belasten aan de deelnemers. Op dit moment zijn er toezeggingen van onderstaande fondsen:

– het VSB fonds. https://www.vsbfonds.nl/

– het fonds Sluyterman van Loon. https://www.fondssluytermanvanloo.nl/

– stichting RCOAK. https://www.rcoak.nl/

– Fonds SGS. https://www.fondsenvoorouderen.nl/fonds-sgs/

Door een van bovenstaande links te kopiëren in je browser kan je de website bezoeken.