Fonds SGS

Fonds SGS is een vermogensfonds dat gelieerd is aan Zilveren Kruis. Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen en/of stichtingen. Ook steunt Fonds SGS kleinschalige initiatieven voor buurtgerichte en lokale activiteiten die zich richten op gezondheid. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten en initiatieven mede ten goede komen aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun positie in het zorgproces verbetert.

Meer over Fonds SGS