Raad van Toezicht (RVT)

De Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM)heeft in haar statuten vastgelegd dat het bestuur wordt ondersteund door een Raad Van Toezicht. De Raad Van Toezicht geeft adviezen aan het bestuur en controleert ook de jaarrekening. De leden van de Raad Van Toezicht zijn benoemd tijdens de oprichtingsvergadering, en bestaat uit de volgende personen:

Rob de Vries, Freek den Brok, John ten Heuvel en Erwin Pijper.